POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 3D BRÝLÍ

·      3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi

·      3D brýle obdrží divák u vchodu do sálu a po představení je vrátí  u východu ze sálu

·      Při opuštění sálu během projekce, je divák povinen brýle odevzdat personálu kina

·      Brýle nelze použít k jinému účelu, než pro projekci v kině

·      Zacházejte s nimi velmi opatrně

·      Nesahejte na skla, nečistěte je sami, neodkládejte si brýle na čelo a hlavu – sníží se tak
kvalita obrazu

·      Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně
nahlásit personálu kina

·      V případě poškození nevhodným zacházením nebo ztráty brýlí, je divák povinen
uhradit škodu 1.500 Kč