Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova , se sídlem Kyjově, Masarykovo nám. 34, 697 01 IČ: 00121649 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- e-mail

2. Jsme provozovatelem webů dum-kultury-kyjov.cz a kino-kyjov.cz a e-mail potřebujeme zpracovat za účelem rozesílání akcí ve městě Kyjově a jeho okolí a program kina Panorama. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
E-mail: promo@mkskyjov.cz
Adresa: Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Poskytovatel softwaru
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.